IJsvogels

Welkom bij de IJsvogels!

Bij de IJsvogels zitten er op dit moment 14 kinderen in de klas. De leeftijd van de leerlingen varieert van 4 t/m 8 jaar. Bij de IJsvogels werken verschillende juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag werken juf Nicole en juf Corinne samen. Op donderdag en vrijdag werkt juf Nicole samen met juf Remy.

We hebben op dit moment kinderen die ‘kleuteren’ (groep 1 & 2 niveau) en kinderen die op groep 3 & 4 niveau werken. Bij de IJsvogels wordt er naast vakken als rekenen, lezen, spelling(taal) en schrijven ook thematisch gewerkt. De kinderen werken dan een aaneengesloten periode over een bepaald thema. Alle kinderen werken een aantal keren in de week op de computer. We hebben voor verschillende vakken zeer aantrekkelijke programma’s die het leren voor de kinderen nòg leuker maakt!

Wij gaan 2 keer in de week (maandag en woensdag) naar de gymzaal in de buurt om lekker te gymmen. Het zou fijn zijn als de kinderen daarvoor aparte gymschoenen (in een tasje) hebben. Op vrijdagmiddag gaan de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben en daarvoor al in aanmerking komen mee naar het zwembad. Daar gaan zij oefenen voor hun A diploma of wanneer ze dit al hebben B diploma. De andere kinderen blijven op school en hebben daar les.


Eten & Drinken

’s Ochtends en ’s middags hebben we pauze. De kinderen mogen voor de (kortere) ochtendpauze drinken èn iets van fruit of een koek  meenemen. We gaan dan ook nog een kwartier naar buiten om te spelen.  Tussen de middag hebben we iets langer pauze en dan eten we gezamenlijk ons lunchpakket op. Meestal zijn dit gewone boterhammen maar op één dag in de week mag je als IJsvogel  een tosti maken als je dat lekker vindt. Dit is voor ieder kind op een vaste dag en de lijst waarop dit staat, hangt in de klas. 

Er is tijdens de lunch genoeg tijd om te eten, te kletsen en soms kijken we samen naar een educatief kinderprogramma, bijvoorbeeld aan de hand van een thema.


SOVA


Naast het werken vinden wij ook het welbevinden van de kinderen belangrijk. We streven er naar dat al onze leerlingen zich prettig voelen bij ons in de klas. We staan stil bij omgangsvormen en bij gevoelens.

We werken met een SOVA methode (sociale vaardigheid) op een aantal vaste momenten in de week, maar proberen eigenlijk dagelijks stil te staan bij deze vaardigheden. Hoe ga je met andere kinderen om, wat doe je in het geval van ruzie, hoe presenteer je jezelf, hoe ga je om met gevoelens enzovoorts.    


Jarig           

                                    

Als de kinderen jarig zijn mogen ze ook in de klas een klein feestje vieren. Ze krijgen een muts als ze dat willen, een kaart en een cadeautje. Er wordt gezongen, ze mogen een “taart”versieren op het digibord en ze worden even extra in het zonnetje  gezet op deze dag. De kinderen mogen trakteren in de klas en langs de andere klassen gaan als ze dat willen.   


Klasbord                  

In de klas maken wij gebruik van Klasbord. Wat is dit?  Klasbord is de social media tool voor het onderwijs. Klasbord maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk & veilig. U bent snel op de hoogte van de activiteiten in de klas. 

Ontvang de leukste kiekjes, tekstberichten, of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app.

Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn! De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn geaccepteerd.


Vragen

Dit is zomaar een kleine impressie van het reilen en zeilen bij de IJsvogels . Zijn er dingen nog niet helemaal duidelijk of wilt u ons iets anders vragen, schroom dan niet. U kunt ons altijd bellen, voor schooltijd of na 14.00 uur zijn de leerkrachten bereikbaar. U kunt ook altijd via email contact opnemen.