Kolibries

Welkom!

Onze groep heet “de Kolibries”. In onze groep zitten 20 kinderen. Één kind zit voor het tweede jaar in onze groep. Andere leerlingen komen uit de Kwikstaarten en Parelduikers.
Meester Patrick  is er op maandag t/m donderdag, juf Suzan werkt op woensdag, donderdag en vrijdag en meester Ricco geeft alle dagen les. 

De ochtend wordt gestart met stillezen of begrijpend lezen. Hierna kunnen de volgende dingen aanbod komen: het rooster van de dag, regels, belevenissen van kinderen, gebeurtenissen van de dag ervoor, het nieuws enz. Het ochtendprogramma van de Kolibries bestaat uit de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, stellen, Jeelo (thematisch werken), nieuwsbericht, DMT, begrijpend lezen, woordenschat, SOVA, muziek/drama, Engels en technisch lezen. 
In de pauze kunnen de kinderen iets eten en drinken.
Het middagprogramma bestaat uit; thema (Jeelo), technisch lezen, boekbespreking, spreekbeurt, gym, SOVA, mediawijsheid verdeeld over de verschillende middagen.
Beloningssysteem:
Aan het eind van de dag volgt het beloningssysteem. De leerlingen moeten dan kritisch naar zichzelf kijken en krijgen een beoordeling (P van prima, G van goed, M van Matig en een O van onvoldoende).
Het sfeercijfer:
Naast het beloningssysteem is er ook het sfeercijfer. ‘s Ochtends bij binnenkomst, na de kleine en grote pauze/gym en vlak voor het naar huis gaan wordt er samen met de leerlingen gekeken naar de sfeer in de klas. Er wordt dan 4x een tijdelijk cijfer bepaald (op schaal van 1 t/m 10). Na 3x een 8 of hoger volgt er een groepsbeloning van 15 minuten of er wordt doorgespaard. Een groepsbeloning wordt in de laatste week voor een vakantie opgenomen.
Afval scheiden:
Ook scheiden wij het afval: papier en plastic worden ingezameld. Bij 3 volle plastictassen volgt een beloning.
Gym:
Kinderen zorgen dat ze een gymbroek, shirt en gymschoenen bij zich hebben. 
We gymmen op maandag, woensdag en vrijdag.
Zwemmen:
De kinderen die hun A of B-diploma nog niet gehaald hebben, zwemmen op vrijdag.
Verjaardagen:
De leerling mag een traktatie meenemen. Om 10.00 uur vieren wij de verjaardag van de leerling. Om 11.00 gaat de jarige de klassen rond met de kaart, de pennen en de traktatie voor de meesters en juffen.
Wanneer een leerling allergisch is, zorgen de leerkrachten voor een alternatief. Lust een leerling de traktatie niet, dan mag hij deze naar huis meenemen.
Film kijken:
Soms mogen kinderen een film van thuis mee nemen om deze in de klas te bekijken. Er mogen geen films van 12 jaar en ouder gekeken worden in de klas. Er wordt naar de leeftijdskeuring van de film gekeken of het een geschikte film is.
Bijzondere activiteiten:
Naast het “gewone” schoolprogramma kunnen leerlingen meedoen aan de voorleeswedstrijd en schoolvoetbal. Het schooljaar zal afgesloten worden met een schoolkamp en op de laatste schooldag zal er afscheid genomen worden van de schoolverlaters.
We hopen op een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar!

Informatie overstap VO


Via deze link kunt u de informatie, die op de voorlichtingsavond voor schoolverlaters is gegeven, nog eens teruglezen.

https://prezi.com/p/p8awwvaekdkw/so-keurhove-schoolverlaters-2019/