Kwikstaarten

Kwikstaarten schooljaar 2019-2020

In de Kwikstaartengroep werken meester Hicham (ma t/m vrij), juf Elly (ma en di) en juf Suzan (woe t/m vrij). Wij starten dit schooljaar met 21 leerlingen. Bijna alle leerlingen starten dit jaar nieuw in de Kwikstaarten. Ongeveer de helft van de groep zat vorig jaar bij de Parelduikers, de andere helft zat bij de Toekans. Een leerling zat ook het afgelopen jaar al in onze groep. Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de bewustwording en omgang van/met die vaardigheden door de leerlingen.

Daarnaast werken we ook dit schooljaar met Jeelo; projecten waarin de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aan bod komen. Ook wordt er binnen het project aandacht besteed aan actualiteiten, maatschappelijke vorming en nog veel meer. Drie keer per week hebben we gym; op maandag, woensdag en vrijdag.

In onze klas werken we veel op een Chromebook, maar ook wordt er nog regelmatig schriftelijk gewerkt.

Op donderdagmiddag wordt er vaak een spreekbeurt gehouden door een leerling.


De leerkrachten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar vanaf 14:00 uur. U kunt ook via email contact opnemen: meester Hicham: h.jadidi@respont.nl, juf Elly: e.noordhoek@respont.nl, juf Suzan: s.valk@respont.nl


Verjaardagen bij de Kwikstaarten

In onze klas vieren wij verjaardagen van de kinderen met de hele klas. Eerst mag de leerling die jarig is een spel spelen op het HD bord. Daarna wordt er voor de leerling gezongen. Als laatste mag de leerling trakteren en krijgt de leerling een mooie kaart. Om 11.00 mag de leerling samen met een klasgenoot langs de leerkracht van de andere klassen om de leerkrachten van de andere klassen te trakteren.