Kwikstaarten

Kwikstaarten schooljaar 2021-2022 

  

In de Kwikstaartengroep werken meester Hicham (ma t/m vrij), juf Elly (ma/di/do) en juf Yvonne (woe t/m vrij). Wij starten dit schooljaar met 16 leerlingen. Sommige leerlingen zaten vorig schooljaar ook al in onze klas. De meeste leerlingen uit onze klas zaten vorig jaar bij de Parelduikers. Sommige leerlingen uit onze klas zijn nieuw op school. 

  

Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat, besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de bewustwording en omgang van/met die vaardigheden door de leerlingen. Dit doen we met de methode genaamd Kwink. Dit is een erg leuke methode waarbij iedere 2 weken een nieuw thema of onderwerp centraal staat. In de klas worden daar gesprekken over gevoerd. Daarnaast worden er opdrachten gedaan rondom het thema of onderwerp. 

  

Daarnaast werken we ook dit schooljaar met Jeelo; projecten waarin de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aan bod komen. Ook wordt er binnen het project aandacht besteed aan actualiteiten, maatschappelijke vorming en nog veel meer. Drie keer per week hebben we gym; op maandag, donderdag en vrijdag.  

  

In onze klas werken we veel op een Chromebook, maar ook wordt er nog regelmatig schriftelijk gewerkt.  

Op donderdagmiddag wordt er vaak een spreekbeurt gehouden door een leerling.  

  

De leerkrachten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar vanaf 14:15 uur. De mobiele nummers van de leerkrachten staan op Parro vermeld. U kunt ook via de e-mail contact opnemen: meester Hicham: h.jadidi@ozeo.nl, juf Elly: e.noordhoek@ozeo.nl, juf Yvonne: y.blom@ozeo.nl  

Verjaardagen bij de Kwikstaarten

In onze klas vieren wij verjaardagen van de kinderen met de hele klas. Eerst mag de leerling die jarig is een spel spelen op het HD bord. Daarna wordt er voor de leerling gezongen. Als laatste mag de leerling trakteren en krijgt de leerling een mooie kaart. Om 11.00 mag de leerling samen met een klasgenoot langs de leerkracht van de andere klassen om de leerkrachten van de andere klassen te trakteren.