Parelduikers

Parelduikers 2019-2020

De groep van de Parelduikers is dit jaar gestart met tweeëntwintig leerlingen; drie meisjes en negentien jongens.

Juf Shannon en juf Lydie staan voor de hele week voor de groep en juf Lia is er op maandag, dinsdag en vrijdagochtend.

Naast de reguliere vakken, zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden er SoVa lessen gegeven. In deze lessen is er aandacht voor verschillende onderwerpen, die belangrijk zijn in de omgang met elkaar. Ook komen deze vaardigheden terug in onze methode ‘Jeelo’ voor wereldoriëntatie. We zullen starten met het thema ‘Omgaan met elkaar’. We zullen 4-6 weken aan een thema werken en er zullen dit schooljaar nog vijf andere thema’s van Jeelo aan bod komen.

Jeelo is veelzijdig waardoor de verschillende talenten van de kinderen naar voren komen.

De overige weken zullen wij uiteraard in de groep ook thematisch werken. Alle leerlingen beschikken over een Chromebook en deze wordt ingezet als ondersteuning van de verschillende vakken. Zij leren ook om informatie op te zoeken en te verwerken.

Naast deze lessen, is er elke week een ‘kind van de week’. Dat kind mag gedurende een hele week de leerkrachten helpen met allerlei klusjes (zoals plantjes water geven, schriften uitdelen, weekagenda ophalen). Ook wordt één dag van de week door elke leerling in de klas een complimentje geschreven voor het kind van de week. Al deze complimentjes worden verzameld en gaan aan het einde van de week met het kind mee naar huis.

Wij gaan op maandag, woensdag en vrijdag naar de gym. De gymlessen variëren van spelvormen tot het oefenen van verschillende vaardigheden in circuitvorm.

De leerkrachten zullen de ouders/verzorgers wekelijks een inkijkje geven in de dagelijkse bezigheden door middel van foto’s en korte verhalen via Parro.


De leerkrachten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar vanaf 14:00 uur. U kunt ook via email contact opnemen: juf Lydie: l.lueks@respont.nl, juf Shannon: s.paluch@respont.nl, juf Lia: l.provoost@respont.nl