Parelduikers

Parelduikers 2017-2018


Parelduikers 2017-2018

In de groep van de Parelduikers werken juf Shannon en juf Lydie. Zij staan samen van maandag tot en met vrijdag voor de groep. Dit schooljaar is de groep gestart met achttien leerlingen. Vijftien jongens en drie meisjes. Inmiddels is het aantal jongens zestien. Een aantal kinderen zit voor het tweede jaar in onze groep. Andere leerlingen komen uit de Toekans en we hebben ook een aantal leerlingen, die dit jaar voor het eerst bij ons op school zijn. Daarnaast hebben we twee cavia’s: Guus en Vera.

Naast de reguliere vakken, zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden er SoVa lessen gegeven. In deze lessen is er aandacht voor verschillende onderwerpen, die belangrijk zijn in de omgang met elkaar. Ook wereldoriëntatie is een onderdeel van het lesprogramma. Deze lessen worden thematisch aangeboden. Meestal wordt er twee weken over eenzelfde onderwerp gewerkt. Heeft uw kind/pupil materialen die bij het thema passen? Dan mogen die natuurlijk meegenomen worden naar school.

Verder maken we in onze groep, naast de website, ook gebruik van Klasbord. Dit is een app voor de smartphone. De gegevens hiervoor ontvangt u aan het begin van het jaar.


Sociale vaardigheden

Regelmatig komen bij de Parelduikers allerlei thema’s rond gedrag en gevoelens aan bod. Al deze lessen worden gegeven onder de noemer ‘SoVa’: Sociale Vaardigheden.  

Vaak beginnen deze lessen met een ‘probleem’ uit de praktijk: je wilt iemand vragen om mee te doen, je vindt iets niet leuk, er is per ongeluk iets misgegaan, de voorbeelden en situaties zijn bijna oneindig. 

Daarna gaan de kinderen aan de slag: alleen, in tweetallen of in groepjes bedenken zij hoe je iets aan kunt pakken, oplossingen voor een probleem, regels die belangrijk zijn om te onthouden enzovoorts. 

Afbeelding

Soms wordt er dan nog een toneelstukje gespeeld, een kringgesprek gevoerd of een andere verwerking, bijvoorbeeld een (strip)tekening over het onderwerp. 

Op deze manier leren de kinderen situaties te herkennen, ze krijgen handvatten aangeboden om met die situaties om te gaan en leren wat ze kunnen doen als ze het even niet zelf kunnen oplossen.  

Naast deze lessen, is er elke week een ‘kind van de week’. Dat kind mag gedurende een hele week de leerkrachten helpen met allerlei klusjes (de absentielijst naar een andere groep brengen, gras plukken voor de cavia, schriften uitdelen, …). Ook wordt op woensdag door elke leerling in de klas een complimentje geschreven voor het kind van de week. Al deze complimentjes worden op een mooie poster geplakt, die de rest van de week in de klas blijft hangen. 

Behalve de aandacht voor sociale vaardigheden binnen speciale lessen, zoals hierboven beschreven, wordt er natuurlijk een hele dag door gewerkt aan de sfeer in de groep en de omgang met elkaar. Regels en afspraken worden regelmatig herhaald, kinderen mogen hierin ook hun eigen inbreng leveren en hun mening geven. Ook worden er geregeld groepsgesprekken of kringgesprekken gehouden, waarbij de leerlingen samen, onder leiding van de leerkracht, kunnen bespreken wat zij van elkaar verwachten en hoe zij de groep en de sfeer in de klas het liefst zouden zien.  

Al deze dingen samen zorgen voor een prettig, veilig klimaat in de groep, waarbij iedereen als waardevol gezien wordt en meetelt. Iedereen hoort erbij, mag zichzelf zijn en is op zijn eigen manier belangrijk voor de groep. Dat is ook wel zo fijn, je zit tenslotte een schooljaar lang samen in dezelfde klas!