Parelduikers

Parelduikers 2020-2021


De groep van de Parelduikers is dit jaar gestart met vijftien leerlingen; twee meisjes en dertien jongens.

Juf Shannon en juf Lydie staan de hele week voor de groep en juf Eline is er op woensdag, donderdag en vrijdag.


Naast de reguliere vakken, zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden er SoVa lessen gegeven. In deze lessen is er aandacht voor verschillende onderwerpen, die belangrijk zijn in de omgang met elkaar. Ook komen deze vaardigheden terug in onze methode ‘Jeelo’ voor wereldoriëntatie. Er zullen dit schooljaar zes thema’s van Jeelo aan bod komen.

Jeelo is veelzijdig waardoor de verschillende talenten van de kinderen naar voren komen.

Ook in weken waarin er geen Jeelo-thema gepland is, zullen wij in de groep thematisch werken. Alle leerlingen beschikken over een Chromebook en deze wordt ingezet ter ondersteuning bij verschillende vakken. Zij leren ook om informatie op te zoeken en te verwerken.


Naast deze lessen, is er elke week een ‘kind van de week’. Dat kind mag gedurende een hele week de leerkrachten helpen met allerlei klusjes (zoals plantjes water geven, schriften uitdelen, weekagenda ophalen). Ook wordt op één dag van de week door elke leerling in de klas een complimentje geschreven voor het kind van de week. Al deze complimentjes worden verzameld en gaan aan het einde van de week met het kind mee naar huis.


We werken elke dag met een beoordelingssysteem. Hiermee wordt voor de kinderen heel inzichtelijk wat de invloed van hun gedrag en inzet is. De dag wordt steeds afgesloten met een ‘punt’, de leerlingen geven hierbij zelf aan hoe ze hun eigen gedrag over die dag beoordelen. Er is keuze uit (O)nvoldoende, (M)atig, (G)oed en (P)rima. Elke letter heeft een waarde, deze punten worden aan het eind van de week bij elkaar opgeteld en aan het totaal van de leerling toegevoegd. Voor deze punten kunnen de leerlingen eens per week beloningen kiezen, waar ze de punten voor inleveren. Soms zijn er extra punten te verdienen, bijvoorbeeld voor nauwkeurig werken, een ander helpen of een bijzondere prestatie.


Wij gaan op maandag, woensdag en vrijdag naar de gym. De gymlessen variëren van spelvormen tot het oefenen van verschillende vaardigheden in circuitvorm. De kinderen hebben hiervoor in elk geval gymkleding nodig, gymschoenen zijn ook erg prettig (witte/kleurloze zolen).


Daarnaast mogen leerlingen op een vaste dag een tosti bakken in de klas, als uw kind/pupil zijn of haar dag niet meer weet, kunt u dat altijd even opvragen bij de leerkrachten.


De leerkrachten zullen de ouders/verzorgers regelmatig een inkijkje geven in de dagelijkse bezigheden door middel van foto’s en korte verhalen via Parro.