Parelduikers

Parelduikers 2018-2019


De groep van de Parelduikers is dit jaar gestart met zestien leerlingen. Een aantal kinderen zit voor het tweede jaar in onze groep, andere leerlingen komen van de Toekans en één leerling is dit jaar voor het eerst op onze school.

Juf Marije (ma&di), juf Shannon (ma-vrij) en juf Lydie (ma-vrij) staan voor de groep.

Naast de reguliere vakken, zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, worden er SoVa lessen gegeven. In deze lessen is er aandacht voor verschillende onderwerpen, die belangrijk zijn in de omgang met elkaar.

Ook komen deze vaardigheden terug in onze nieuwe methode ‘Jeelo’ voor wereldoriëntatie. Het eerste thema ‘Leren voor later’ is in de derde schoolweek in alle klassen van start gegaan. We zullen 4-6 weken aan een thema werken en er zullen dit schooljaar nog twee andere thema’s van Jeelo aan bod komen. De overige weken zullen wij in de klas ook thematisch werken.

Alle leerlingen beschikken over een Chromebook en deze wordt ingezet als ondersteuning van de verschillende vakken. Zij leren ook om informatie op te zoeken en te verwerken.

Naast deze lessen, is er elke week een ‘kind van de week’. Dat kind mag gedurende een hele week de leerkrachten helpen met allerlei klusjes (zoals plantjes water geven, schriften uitdelen, weekagenda ophalen). Ook wordt één dag van de week door elke leerling in de klas een complimentje geschreven voor het kind van de week. Al deze complimentjes worden op een mooie poster geplakt, die de rest van de week in de klas blijft hangen en daarna mee naar huis genomen mag worden.