Informatie schoolverlaters

Via de volgende link kunt u de informatie van de voorlichtingsavond voor schoolverlaters nog eens nalezen:

https://prezi.com/p/p8awwvaekdkw/so-keurhove-schoolverlaters-2019/